Zero Waste (SA) Office Fitout - DIA Award

2007 Design Institute Australia Awards, Environmentally Sustainable Design for Zero Waste (SA) Office Fitout.